Photos: 2012: Entrevue beim Groupe parlementaire "Déi Gréng"

Vu lénks no rechts: Carole Ciatti, Joëlle Theobald-Schmit, Simone Thill-Buchmann, Dan Michels "Déi Gréng", Yola Hild, Claude Adam "Déi Gréng", Nathalie Poos