Photos: 2012 Entrevue beim Groupe parlementaire vun der DP:

Vu lénks no rechts: Simone Thill-Buchmann, André Bauler DP, Joëlle Theobald-Schmit, Yola Hild, Eugène Berger DP, Nathalie Poos