Photos: 2009: Interview op RTL am Oktober:

Vun der AIP Mme Yola Hild an Mme Simone Thill-Buchmann